Sun Quan
Gan Ning
Lu Meng
Huang Gai
Zhou Yu
Da Qiao
Lu Xun
Sun Shang Xiang
Zhou Tai
Xiao Qiao
Tai Shi Ci
Sun Jian
Lu Su
Ling Tong
Wu Guo Tai
Xu Sheng
Sun Ce
Zhang Zhao & Zhang Hong
Han Dang
Cheng Pu
Bu Lian Shi
New Ling Tong
Lu Meng SP
Da Qiao SP
Zhu Ran 2
Yu Fan 2
Pan Zhang Ma Zhong
Han Dang 2
Da Qiao & Xiao Qiao
Zhuge Jin 7
Zhuge Jin 8
Zhuge Jin 10
Zhu Huan
Sun Lu Ban 5
Gu Yong 2
Zhu Ran 3
Zhou Tai 4
Da Qiao 11
Gan Ning 8
Huang Gai 3
Lu Meng 8
Lu Xun 15
Zhou Yu 13

Ling Tong 9
Cheng Pu 10
Sun Ce 4
Zhang Zhao 3
Cheng Pu 7
Ling Tong 2
Ma Zhong
Zhang Zhao
Sun Ce 2
Bu Lian Shi 3
Han Dang 7
Sun Ce 3
Cheng Pu 2
Zhang Zhao 2
Ling Tong 3
Dign Feng
Han Dang 2
Kan Ze
Pan Zhang
Zhang Zhao 4
Sun Ce 5
Bu Lian Shi 2
Cheng Pu 3
Da Qiao 2
Ding Feng 2
Dong Xi
Gu Yong
Han Dang 3
Jing Qin 2
Bu Lian Shi 4
Zheng Pu 5
Ding Feng 3
Ge Xuan 2
Han Dang 4
Li Ran
Jing Qin
Ling Cao 2
Ling Tong 4
Lu Kang 2
Cheng Pu 6
Han Dang 6
Ling Cao
Lu Su 2
Zhuge Jin
Xu Sheng 4
Zhang Zhao 7
Ling Tong 5
Ma Zhong 2
Pan Zhang 3
Cheng Pu 8
Ling Tong 7
Ling Tong 8
Lu Kang 4
Pan Zhang 5
Song Qian
Sun Ce 6
Sun Hao
Sun Liang
Lu Kang
Sun Lu Ban 2
Wen Yang 3
Wu Guo Tai 2
Cheng Pu 9
Lu Kang 6
Sun Ce 7
Sun Lu Ban
Xu Sheng 5
Zhang Zhao 5
Xu Ji
Zhuge Jin 4
Pan Zhang 4
Zhang Zhao 8
Xu Sheng 2
You Fan
Zhang Zhao 10
Zhou Yu 2
Zhu Ran
Zhuge Ge
Zhuge Jin 2
Ling Tong 6
Sun Ce 8
Zhang Zhao 6
Zhuge Jin 5
Zhuge Luo
Zu Mao
Cheng Pu 4
Ding Feng 4
Han Dang 5
Lu Kang 3
Pan Zhang 4
Sun Hao 2
Sun Lu Ban
Wen Yang 4
Xu Sheng 3
Zhang Zhao 9
Zhuge Jin 3
Lu Kang 5
Da Qiao 3
Lu Bo Yan a
Lu Bo Yan b
Lu Kang 7
Lu Xun 2
Sun Ce 9
Sun Lu Ban 4
Sun Yang
Ye Shi Yen
Zhang Zhao 11
Zhou Yu 3
Zhuge Jin 6
Ding Feng 5
Zhuge Jin 9
Gan Ning 2
Huang Gai 2
Lu Xun 3
Zhuge Jin 11
Bu Liang Shi 5
Da Qiao 4
Gan Ning 3
Lu Ji
Lu Meng 2
Lu Su 3
Lu Xun 4
Pan Zhang & Ma Zhong 2
Sun Ce 10
Sun Ce 11
Sun Hao 3
Sun Jian 2
Sun Quan
Sun Quan 3
Sun Quan 4
Wu Gua Tai 3
Xu Sheng 6
Zhang Zhao & Zhang Hong 2
Zhuge Jin 10
Zhuge Ke
Zhou Yu 4