Liu Bei
Guan Yu
Zhang Fei
Zhuge Liang
Zhao Yun
Ma Chao
Huang Yue Ying
Wei Yan
Huang Zhong
Pang Tong
Zhuge Liang Y
Meng Huo
Zhu Rong
Ma Su
Fa Zheng
Xu Shu
Jiang Wei
Liu Shan
Sun Shang Xiang SP
Guan Xing & Zhang Bao
Liao Hua
Ma Dai
Wang Pin 4
Fa Zheng N
Xu Shu N
Zhu Rong SP
Zhang Fei SP
Liu Bei SP
Guan Yin Ping
Liu Feng 2
Jian Yong
Guan Ping 5
Ma Dai N
Guan Xing Zhang Bao N
Liu Bei 4
Huang Yue Ying 2
Xiahou Ba 3
Wu Yi
Zhang Song
Zhou Cang 11
Guan Yu 24
Ma Chao 15
Xu Shu 12
Zhang Fei 19
Zhao Yun 29Sha Mo Ke
Jiang Wei 6
Guan Xing
Jiang Wei 2
Fa Zheng 2
Liao Hua 4
Liu Shan 2
Ma Yun Lu
Liu Shan 5
Ma Dai 5
Sha Mo Ke 2
Ma Su 2
Zhou Cang
Zhang Bao
Liu Shan 4
Bao San Niang
Dong Yun
Liu Shan 3
Guan Suo
Ma Dai 2
Guna Ping
Jiang Wei 4
Zhou Cang 2
Jiang Wei 3
Yan Yan 2
Ma Liang 2
Yan Yan
Zhang Xing Cai
Ma Liang
Zhou Cang 3
Guan Ping 2
Huang Zhong 2
Jiang Wei 7
Liu Shan 6
Ma Liang 5
Ma Su 3
Wu Tu Gu
Xu Shu 4
Zhou Cang 4
Ma Liang 3
Guan Ping 4
Guan Suo 2
Guan Xing & Zhang Bao 2
Bao San Niang 2
Chuan Shi Ren Mi Fang
Fa Zheng 5
Guan Feng
Guan Ping 3
Guan Xing 2
Guan Yu 3
Hua Man
Huang Quan
Huang Wu Die
Huang Zhong
Jiang Wei 10
Li Yan 2
Liao Hua 2
Liu Bei 2
Liu Feng
Liu Guan Zhang
Liu Shan 7
Ma Chao 3
Ma Dai 3
Ma Liang 4
Ma Su 4
Ma Yun Lu 2
Guan Suo 3
Fa Zheng 4
Guan Xing 3
Hua Man 2
Huang Wu Die 2
Jiang Wei 11
Li Yan
Liao Hua 3
Liu Bei 3
Liu Shan 10
Ma Yun Lu 3
Meng Huo 2
Mi Lan 2
Mu Lu 2
Sun Qian
Wang Ping 2
Ma Dai 4
Ma Su 5
Jiang Wei 8
Li Yan 3
Liu Shan 8
Mi Lan
Wang Ping 3
Wang Tao & Wang Yue
Xing Cai
Xu Shu 6
Yan Yan 3
Zhang Bao 3
Zhou Can 7
Ma Dai 6
Jiang Wei 9
Liu Shan 9
Mi Zhu
Wang Ping 4
Xing Cai 2
Zhang Bao 6
Zhang Fei 2
Zhao Tong
Zhao Yun 2
Zhou Cang 6
Zhu Rong 2
Zhuge Liang 3
Zhang Bao 4
Zhou Cang 5
Guan Yu 5
Huang Yue Ying 3
Chen Dao
Guan Yu 4
Jiang Bo yue
Jiang Wan 2
Jiang Wan
Jiang Wei 12
Lady Gan
Zhang Fei 3
Zhao Yun 3
Zhao Yun 4
Huang Yue Ying 4
Ma Chao 4
Zhuge Liang 4
Fa Zheng 5
Guan Ping 6
Zhang Fei 4
Zhuge Liang 6
Guan Xing & Zhang Bao 3
Guan Yu 6
Huang Yue Ying 5
Jiang Wan & Fei Yi
Jiang Wei 13
Lady Xiahou 3
Li Yan 4
Liu Bei 6
Liu Shan 11
Ma Chao 5
Ma Dai 7
Mi Zhu
Shan Fu
Sun Shang Xiang 2
Xu Shu 7
Zhang Fei 5
Liu Bei 5
Zhou Cang 9
Guan Ping 7
Zhuge Liang 5
Huang Yue Ying 6
Jiang Wei 14
Yang Yi
Zhang Xing Cai 2
Guan Ping 8
Guan Xing 4
Guan Xing & Zhang Bao 4
Guan Yin Ping 2
Guan Yu 7
Jiang Wei 15
Li Yan 5
Mi Zhu 3
Sun Ren
Wang Ping 5
Zhao Yun 6
Zhou Cang 10
Li Yan 6
Guan Yu 9
Zhang Fei
Zhao Yun 7
bao san niang 4
Guan feng