Hua Tuo
Diao Chan
Lu Bu
Zhang Jiao
Yu Ji
Yuan Shao
Yan Liang & Wen Chou
Pang De
Jia Xu
Dong Zhuo
Gao Shun
Chen Gong
Zuo Ci
Cai Wen Ji
SP Diao Chan
Gong Sun Zan
Yuan Shu
Ma Chao SP
Zhao Yun SP
Diao Chan SP2
Hua Xiong
Liu Biao
Pang Tong SP
Kong Rong
Gan Ning SP
Li Ru 6
Empress Fu 2
Yuan Shu 4
Liu Xie 7
Hua Xiong 11
Diao Chan 3
Yuan Shu SP 2
Fu Wan 2
Diao Chan SP 2
Ling Ju 2
Gong Sun Zan N
Ju Shou 2
Lady Cai
Empress Fu 4
Li Ru 8
Zhang Jiao 2
Gong Sun Zan 13
Hua Tuo 10
Lu Bu 17

Gong Sun Zan
Sima Hui
Bei Mi Hu
Gao Shun 2
Guan Suo
Hua Xiong 8
Li Ru
Wang Yun
Xu Shu 2
Yan Liang
Yuan Shu
Hua Xiong 2
Zhang Ren 2
Zuo Ci 3
Ten Eunuchs
Hua Xiong 3
Xu You
Zhang Ren
Zuo Ci 2
Gong Sun Zan 6
Ge Xuan
Sima Hui 4
Gao Shun 3
Hua Xiong 4
Liu San Dao
Nan Hua
Pan Feng
Tian Feng
Xu Shu 3
Zhang Ren 3
Zhang Zhong Jin
Zuo Ci 4
Zhang Liang
Chungyu Qiong
Gao Shun 4
Gong Sun Zan 2
Ji Ling
Li Ru 2
Li Su
Shen Pei
Yuan Shu 2
Zhao Yun SP 2
Diao Chan SP2 2
Bei Mi Hu 4
Sima Yan 2
Cai Zhao ji
Chen Gong 2
Chen Lin
Cui Zhou Ping
Bao San Niang 3
Gao Shun 5
Gong Sun Zan 3
Hua Xiong 7
Kong Rong 4
Liu Biao 5
Liu Xie 3
Liu Zhang 2
Ma Teng 3
Mu Lu 5
Wu Tu Gu 4
Zhang Bao 3
Zhang Liang 2
Zuo Ci 7
Dong Zhuo 2
Bei Mi Hu 3
Duo Si
Fan A
Gao Shun 6
Gong Sun Zan 5
Guo Tu
Han Sui
Han Xian Di
He Jin
Hu Che Er 2
Hua Xiong 5
Huang Fu Song
Ji Ling 2
Ji Ping
Kong Rong
Li E
Li Guo Er Jiang
Li Ru 3
Liu An
Liu Biao 3
Liu Hong
Liu Li
Liu San Dao 2
Liu Xie 4
Liu Zhang 3
Mi Heng 2
Mu Lu
Lu Bu 2
Lu Lingqi
Lu Zhi
Ma Chao 2
Ma Teng
Nan Hua Lao Xiao
Liu Xie
Pan Feng 2
Sha Mo Ke 3
Shen Pei 2
Shui Jin
Sima Hui 2
Ten Eunuchs 2
Tian Feng 2
Tong Yuan
Wang Yi 3
Wen Chou
Wen Ping
Wu Pu
Wu Tu Gu 2
Xu Shu 5
Xu You 3
Yan Bai Hu
Yan Liang & Wen Chou 2
Yuan Shu 3
Zhang He 7
Zhang Liang 4
Zhang Ren 4
Zhang Xiu 2
Zhen Ji 2
Zhou Xuan
Zhu Jian Ping
Zhuge Guo
Zhuge Liang 2
Zi Xu Shang Ren
Zuo Ci 5
Sima Yan 3
Gao Shun 7
Gong Sun Zan 4
Guo Tu 2
Hu Che Er
Hua Xiong 6
Ji Ling 3
Ji Ping 2
Kong Rong 3
Liu Biao 4
Liu Xie 2
Liu Zhang
Lu Lingqi 2
Ma Teng 2
Mu Lu 3
Pan Feng 3
Sha Mo Ke 4
Zhang Xiu
Kong Rong 5
Sima Hui 3
Ten Eunuchs 3
Tian Feng 3
Tong Yuan 2
Wu Tu Gu 3
Xu You 3
Zhang Bao 5
Zhang Liang 3
Zhang Ren 5
Zuo Ci 6
Hua Xiong 9
Kong Rong 2
Li Ru 4
Liu Biao 2
Wu Tu Gu 5
Zuo Ci 8
Kong Ming
Mi Heng
Liu Xie 5
Gan Ning SP 2
Zuo Ci 9
Empress Fu
Fu Wan
Gong Sun Zan 7
Hua Xiong 10
Ji Ling 4
Ji Ping 3
Jia Wen He
Ju Shou
Kong Rong 7
Li Ru 5
Ling Ju
Liu Xie 6
Ma Teng 4
Mu Shun
Pan Feng 4
Pan Feng 5
Tian Feng 4
Tian Feng 5
Zhang Gong Qi
Zhang Jun Yi
Zuo Shi
Han Ba
Lu Bu 4
Zhang Bao 7
Zhang Ren 6
Lu Bu 5
Cai Wen Ji 8
Sima Hui 5
Gong Sun Zan 8
Fu Wan 3
Cai Wen Ji 4
Yu Ji 4
Cai Zhao Ji 2
Chen Gong 3
Diao Chan 5
Dong Zhuo 3
Empress Fu 3
Empress He
Gao Shun 8
Guan Lu 3
Han Sui 2
He Jin 2
Hua Tuo 2
Yu Ji 3
Hua Xiong 12
Ji Ben
Diao Chan 6
Jia Xu 3
Li Ru 7
Liu Xie 8
Lu Bu 6
Ma Chao 6
Mu Shun 2
Ta Dun
Yu Ji 2
Cai Wen Ji 5
Zhang Jiao 3
Zhang Ren 7
Zhao Yun 5
Zuo Ci 10
Diao Chan 4
Liu Zhang 4
Cai Wen Ji 6
Hua Xiong 13
Ji Ping 4
Li Jue & Guo Si 2
Yan Yan 4
Ma Teng 5
Mu Lu 6
Hua Xiong 16
Pan Feng 6
Yellow Turban Army
Hua Xiong 15
Ma Teng 6