God Guan Yu
God Lu Meng
God Zhou Yu
God Zhuge Liang
God Cao Cao
God Lu Bu
God Sima Yi
God Zhao Yun
God Lu Bu 2
God Diao Chan
God Huang Yue Ying
God Sun Shang Xiang
God Xiao Qiao
God Dian Wei
God Diao Chan 4
God Liu Bei 2
God Hua Tuo 2
God Jia Xu
God Diao Chan 5
God Liu Bei
God Lu Xun
God Da Xiao Qiao
Zhang Jiao 2
God Zhao Yun 2
God Zhu Rong
God Zuo Ci
God Hua Tuo
God Chi You
God Diao Chan 2
God Lu Bu 2
God Lu Xun 2
God Sima Yi 2
God Zhang Jiao
God Zhao Yun 4
God Zhou Tai
God Diao Chan 3
God Lu Xun 3
God Sima Yi 3
God Bai Ju Yi
God Li He
God Lu Yu
God Wan Zhi
God Wu Dao Zi
God Yang Yu Huan
God Zhang Xu
God Bei Duo
God Cao Cao 2
God Chang E
God A Ke Meng De
God Dian Wei 3
God Diao Chan 7
God Guan Yu 3
God Hua Tuo 4
God Jia Xu 3
God Liu Bang 2
God Liu Bei 4
God Xiang Yu
God Zhao Yun 6
God Dian Wei 2
Diao Chan 6
God Duan Be Hui
God Fu Yi
God Guan Yu 2
God Guo Jia
God Hou Yi
God Huo Tuo 3
God Huan Di
God Huang Zhong
God Huo De Xing Jun
God Jia Xu
God Jin Xuan Di
God Liu Bang
God Liu Bei 3
God Ma Yuan
God Nan Duo
God Nan Hua Lao Xin
God Nu Wa
God Pan Gu
God Pu Jin
God Qiao Yin
God Sa Er A Bo Luo
God Sima Yi 4
God Sima Zhao
God Sun Quan
God Wei Wu Di
God Yan Di
God Yin Qui
God Yuan Shao
God Zhang Fei
God Zhang Liao
God Zhao Yun 5
God Zhi Ling
God Zhou Yu 2
God Zhu Que
God Zhuge Guo
God Zhuge Liang 2
DG Guan Yu 4
DG Guo Jia 2
DG Hua Tuo 5
DG Liu Bei
DG Sima Yi 5
DG Xiao Hun
DG Xiao Qiao
DG Zhao Yun 3
DG Zhen Ji
DG Zhen Ji
DG Zhu Rong
God Cao Cao 3
God Guo Jia 3
God Zhao Yun 7
God Lu Xun 4
God Liu Bei 6
G Guo Jia 4
God Lu Xun 5
God Zhang Jiao 3
God Liu Bei 7
God Zhao Yun 8
God Guo Jia 5